Arcimboldo: Velký “ABBUFFATA”: italská tradice od Arcimboldo po Marc Ferrari

Výstava: La grande bouffe : peintures comiques dans l’Italie de la Renaissance

Muzeum: Musée Saint Léger v Soissons, Francie

Arcimboldo

(1527 – 1593)

Autoportrét

Giuseppe Arcimboldo, syn malíře Biagia Arcim bolda a Chiary Parisiové, se narodil roku 1527 v Miláně. Předkové Arcimboldovy vznešené rodiny pocházeli z jižního Německa, odkud někteří její členové ve středověku přesídlili do Lombar – die. Jejich jméno lze najít zaznamenané v řadě podob: Acimboldi, Arisnbodle, Arcsimbaldo, Arzim bal do či Arczimboldo, přičemž přípona „baldo” či „boldo” znamená ve staré němčině odvozeninu. Arcimboldo zase psal několika různými způsoby svoje křestní jméno: Giuseppe, Josephus, Joseph či Josepho – to jsou jen některé z příkladů, na něž můžeme narazit.

Vertumnus kolem, 1590. Olej na dřevě, 70,5 x 57,5 cm. Zámek Skokloster , Skokloster

Historii rodu Arcimboldů vylíčil ve svém díle Della Nobilità di Milano Paolo Morigia, který vzdor nespolehlivým pramenům potvrdil jeho šlechtický původ tím, že sledoval jeho kořeny až do doby Karla Velikého, u jehož dvora sloužil jistý vojenský velitel jménem Sigfrid Arcimboldo. Z jeho šestnácti dětí byli tři synové povýšeni do šlechtického stavu a jeden z nich se posléze usadil v Lombardii. Tak se zrodila italská větev rodu. Na obhajobu uvedeného tvrzení Morigia prohlásil, že má tenhle “příběh přímo od Arcimbolda, důvěryhodného a šle chet ného muže bezúhonného života”.

Jaro, 1575–1577. Olej na dřevě, 84 x 57 cm. Bayerische Staatsgemäldesammlungen , Mnichov

Ve svém spise Della Nobilità di Milano Morigia líčí i další osudy Arcimboldova rodu, byť se omezuje pouze na italskou větev usazenou v Miláně. Uvádí, že Giuseppův prapradědeček, ovdovělý Guido Antonio Arcimboldo, byl v roce 1489 ustanoven milánským arcibiskupem po svém zesnulém bratrovi, arcibiskupovi Giovannim Arcimboldovi. Dalším milánským arcibiskupem z tohoto rodu byl v letech 1550 až 1555 nemanželský syn zmíněného Guida Arcimbolda Giovanni Angelo Arcimboldo. Ten mladého Giuseppa všude doporučoval a radil mu ohledně poměrů mezi umělci, humanisty a spisovateli u milánského dvora.

Podzim (detail), 1572. Olej na plátně. Soukromá Sbírka, Spojené státy americké.

V Miláně se Arcimboldo učil od svého otce i od umělců tzv. lombardské školy, jako byli Giuseppe Meda (činný v Miláně v letech 1551–1559) a Bernardino Campi (1522–1599), uznávaný malíř z Cremony.

Z Arcimbol dova díla cítíme jistou fascinaci uměním i vědou Leonarda da Vinci. Není divu. Giuseppův otec Biagio se přátelil s Bernardinem Luinim, který patřil k okruhu Vinciho následovníků. V Miláně navíc dosud žila vzpomínka na velkého Florenťana – na jeho divadelní inscenace, výpravy dvorských slavností, na obrovský hliněný model Sforzova jezdeckého pomníku i technické vynálezy, ale především na obrazy, které jeho žáci ve velkém kopírovali. A do kláštera Santa Maria delle Grazie se dosud chodilo za „divem moderního umění” – Leonardovou Poslední večeří Páně. Toto umění Biagio Arcimboldo jistě studoval a po letech učil Leonardův umělecký styl i vědecký přístup svého syna Giuseppa.

Sklepník (La Cantina), 1574. Olej Na Plátně, 87,5 x 66,6 cm.
Soukromá Sbírka, Londýn

Italští malíři Biagio, Meda a Campi udržovali kontakty s německými umělci, kteří buď pracovali na zakázkách pro milánskou katedrálu, nebo vytvářeli tapiserie pro florentské Mediceje. Podle záznamů v archivech milánského dómu se Arcimboldo stal roku 1549 mistrem. V té době pracoval s otcem na různých malbách a návrzích vitráží chrámových oken, na panelech pro varhanní skříň a na baldachýnu nad oltářem. Nej – cennější chrámová okna umístěná v apsidě zobrazují Příběhy ze života svaté Kateřiny Alexandrijské.

Křesťanská legenda vypráví o mučednici Kateřině, která se odmítla vzdát křesťanské víry a přijmout za své pohanské bohy. Dekor těchto scén byl poměrně propracovaný, založený na kombinaci klasických motivů (amfory, girlandy a cherubíni) a křesťanských symbolů (trůny, vroubkované lastury a formální ornamenty).

Smrt Panny Marie (detail) (podle Arcimboldovy skici), 1561–1562. Tapiserie. katedrála v Comu , Como

Architektura i ornamenty použité na těchto kompozicích jsou stylově poplatné iluzivnosti a manýristickému vkusu soudobého umění. Toto tvarosloví svědčí o tom, jak hluboce Arcimbolda ovlivnil Leonardo da Vinci. Stalo se tak prostřednictvím jiného milánského malíře, Gauden – zia Ferrariho (1471–1546), který rovněž pracoval na vitrážích pro chrámová okna. Záznam v archivech milánského dómu z roku 1556 hovoří o tom, že Arcimboldovy návrhy vitráží realizoval Corrado de Mochis, sklářský mistr z Kolína nad Rýnem. Přibližně v této době, konkrétně roku 1551, namaloval Arcim – boldo i pět heraldických znaků (dnes ztracených) pro českého krále a pozdějšího císaře Svaté říše římské Ferdinanda I.

Fire Oheň (detail), 1566. Olej na dřevě. Kunsthistorisches Museum , Vídeň

Po otcově smrti v roce 1551 Arcimboldo dál pracoval v Miláně a zůstal tu až do roku 1558, kdy se vydal do Coma a do Monzy. Pro katedrálu v Comu vytvořil návrhy tapiserií s náměty ze Starého a Nového zákona. Tapiserii podle těchto skic realizovali vlámští tkalci Johannes a Ludwig Karcherovi (činní 1517–1561), které si místní manufaktura najala na výrobu gobelínů. Jejich jména se objevují na roletě tapiserie. Arcimboldo namaloval celkem osm scén lemovaných velkolepými bordurami, jež sestávají z květů, ovoce, groteskních ornamentů i motivů v klasickém stylu, jaké můžeme vidět už na Smrti Panny Marie. Madona leží v rakvi uprostřed uzavřené zahrady (hortus conclusus), v jejíž architektuře dosud doznívá vkus středověku a rané renesance, a je obklopena truchlícími apoštoly, zatímco v pozadí již vidíme tehdy ještě zcela nový chrám Santa Maria delle Grazie…

Chcete-li získat lepší přehled o životě a práci Arcimbolda, pokračujte v této vzrušující dobrodružství kliknutím na: ArcimboldoFondation Louis Vuitton , Amazon UK , Amazon US , iTunes , Google , Amazon AustraliaAmazon Canada , Barnes&NobleBaker and Taylor , Amazon Italy , Amazon Japan , Amazon China , Amazon India , Amazon Mexico , Amazon Spain , Amazon France , numilog , youboox , Cyberlibris (French)Cyberlibris (English) , Kobo , Scribd , Overdrive , Douban , Dangdang

Advertisements

Arcimboldo: Die große “ABBUFFATA”: Eine italienische Tradition Von Arcimboldo bis Marc Ferrari

Ausstellung: La grande bouffe : peintures comiques dans l’Italie de la Renaissance

Datum: 28. Oktober 2017 — 11. März 2018

Museum: The Musée Saint Léger in Soissons, France.

Arcimboldo

(1527 – 1593)

Selbstporträt

Als Sohn des Malers Biagio Arcimboldo und der Chiara Parisi wurde Giuseppe Arcimboldo 1527 in Mailand geboren. Die Familie, von vornehmer Herkunft, stammte ursprünglich aus Süddeutschland. Während des Mittelalters siedelten sich Teile seiner Familie dann in der Lombardei an. Im Laufe der Zeit haben sich sehr verschiedene Schreibweisen des Familiennamens herausgebildet: Arcimboldi, Arisnbodle, Arcsimbaldo, Arzimbaldo oder auch Arczimboldo, wobei die Suffixe boldo” und baldo” Überbleibsel aus dem germanischen Mittelalter sind. Ebenso hat auch Arcimboldo selbst, bei der Signatur seiner Werke, seinen Vornamen in verschiedenen Varianten ausgeführt: Giuseppe, Josephus, Joseph oder Josepho.

Vertumnus (Detail), um 1590. Öl auf Holz, 70,5 x 57,5 cm. Schloss Skokloster , Skokloster, Schweden

In seinem Werk Della nobilità di Milano („Über den Adel Mailands“) verfolgt Paolo Morigia die Geschichte der Familie Arcimboldo und bestätigt, auch wenn die Quellen im Allgemeinen sehr ungesichert sind, seine adlige Abstammung, indem er seine Wurzeln bis in die Zeit Karls des Großen zurückverfolgt: Ein Adliger mit dem Namen Sigfrid Arcimboldo diente am Hof des Kaisers. Unter den sechzehn Arcimboldo-Kindern wurden drei geadelt, wovon sich eines dann in der Lombardei niederließ. Hier beginnt der italienische Familienzweig. Um seine Aussage zu bekräftigen, schreibt Morigia, dass er sich „direkt auf M. Giuseppe Arcimboldo, einen vertrauenswürdigen und angesehen Ehrenmann” beruft.

Frühling, 1575-1577. Öl auf Holz, 84 x 57 cm. Alte Pinakothek. Bayerische Staatsgemäldesammlungen , München

In demselben Werk entwickelt Morigia im Weiteren die Geschichte der Familie Arcimboldo. Er beschränkt sich in seinen Ausführungen allerdings nur auf den italienischen, in Mailand lebenden Zweig. Er legt dar, dass der Witwer Guido Antonio Arcimboldo, der Ur- Ur-Großvater von Guiseppe, als Nachfolger seines verstorbenen Bruders, Giovanni Arcimboldo, 1489 zum Erzbischof von Mailand gewählt wurde. Zwischen 1550 und 1555 regierte dann Giovanni Angelo Arcimboldo, der leibliche Sohn Guido Antonios, als Erzbischof von Mailand. Er war es, der Giuseppe nicht nur beriet, sondern ihn auch unter den Künstlern, Philosophen und Schriftstellern des Mailänder Hofes einführte.

Herbst, 1573. Öl auf Leinwand, 77 x 63 cm. Musée du Louvre , Paris

In Mailand wurde Arcimboldo von seinem Vater und den Künstlern der lombardischen Schule wie Giuseppe Meda (in Mailand tätig von 1551 bis 1559) und Bernardino Campi (1522 bis 1591), einem angesehenen Maler Cremonas, in den Techniken der Kunst unterrichtet. Auch spiegelt sich eine ganz spezielle Faszination für die Kunst und Wissenschaft Leonardo da Vincis in seiner Kunst wider. Denn sein Vater, Biagio, hatte das Glück, ein guter Freund von Bernardino Luini, einem Schüler da Vincis, zu sein, der beim Tod Leonardos eine Vielzahl seiner Skizzenbücher und Aufzeichnungen erbte. Biagio Arcimboldo studierte diese Schriften intensiv und lehrte einige Jahre später seinen Sohn Guiseppe den künstlerischen Stil und die Wissenschaften Leonardos.

Der Weinkellner (La Cantina), 1574. Öl auf Leinwand, 87,5 x 66,6 cm. Privatsammlung, London

Die italienischen Künstler Biagio, Meda und Campi standen in engen Kontakt zu den deutschen Künstlern, die an den Projekten für den Mailänder Dom arbeiteten. Auch entwarfen sie die Wandgestaltungen für die Familie der Medici. Den Archiven des Mailänder Doms zufolge etablierte sich Arcimboldo 1549 als Meister und arbeitete zusammen mit seinem Vater an der Malerei und den Zeichnungen für die Glasfenster, dieOrgeltüren und den Altarhimmel des Gotteshauses. Die wichtigsten Glasfenster, in der Apsis, illustrieren die Geschichte des Lebens der heiligen Katharina von Alexandrien. Die christliche Legende beschreibt das Martyrium Katharinas, die sich weigerte, den heidnischen Göttern zu huldigen.

Feuer, 1566. Öl auf Holz. Kunsthistorisches Museum Wien , Wien

Die Szene basiert auf einer Kombination aus klassischen Motiven (Amphoren, Girlanden und Putti) und christlichen Symbolen (Thron, Jakobsmuscheln und Zeremonieschmuck). Die architektonische und ornamentale Konzeption spiegelt den Illusionismus der Kunst und den manieristischen Geschmack wider. Diese Formen, denen er auch in der Kunst des Mailänders Gaudenzio Ferrari (1474 bis 1546), der ebenfalls an den Glasfenstern der Kathedrale arbeitete, begegnete, weisen zudem einen eindeutigen Einfluss Leonardos auf Arcimboldo auf.

Ein Dokument aus den Archiven, datiert auf das Jahr 1556, belegt, dass die Zeichnungen Arcimboldos für diesen Auftrag von Corrado de Mochis, Glasmachermeister in Köln, in Glas übertragen wurden. Zu dieser Zeit malte Arcimboldo fünf emblematische Insignien (heute verschollen) für Ferdinand, König von Böhmen, später Ferdinand I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Der Tod der Jungfrau (nach einem Entwurf Arcimboldos; Detail), 1561-1562. Wandteppich, 423 x 470 cm. Kathedrale von Como , Como

Nach dem Tod seines Vaters 1551 arbeitete Arcimboldo weiterhin in der Lombardei, bis er 1558 nach Como und Monza ging. Er entwarf Zeichnungen zu Themen des Alten und Neuen Testaments für die Wandgestaltung der Kathedrale von Como, nach denen die Künstler Johannes und Ludwig Karcher (aktiv von 1517 bis 1561), für die Manufacture des Gobelins tätig, einen Wandteppich realisierten. Die Namen der Teppichweber erscheinen auf einem Rouleau des Teppichs. Arcimboldo entwirft acht Szenen, die von herrlichen, mit Blumen, Früchten, Pergamenten und klassischen grotteschi verzierten Bordüren geschmückt sind, die auch die Szene mit dem Tod der Jungfrau zieren: In einem privaten Garten, ein Hortus conclusus, der die Architektur des Mittelalters und der Renaissance zeigt, sitzt die Jungfrau auf einem Sarg, umringt von trauernden Aposteln, während die Kirche Santa Maria delle Grazie den Hintergund einnimmt…

Um einen besseren Einblick in das Leben und die Arbeit von Arcimboldo zu erhalten, setzen Sie dieses spannende Abenteuer fort, indem Sie auf: ArcimboldoFondation Louis Vuitton , Amazon GermanyiTunes , Google, Amazon UK , Amazon US  , Amazon AustraliaBarnes&NobleBaker and Taylor, Amazon Italy , Amazon Japan , Amazon China , Amazon India , Amazon Mexico , Amazon Spain , Amazon France ,Cyberlibris (French) , Cyberlibris (English)   Amazon Canada , Kobo , Scribd , Overdrive , Douban , Dangdang  klicken.

Munch (Kindle edition)

munch cover

Munch (Kindle edition)

Author: Patrick Bade

Edvard Munch, born in 1863, was Norway’s most popular artist. His brooding and anguished paintings, based on personal grief and obsessions, were instrumental in the development of Expressionism. During his childhood, the death of his parents, his brother and sister, and the mental illness of another sister, were of great influence on his convulsed and tortuous art. In his works, Munch turned again and again to the memory of illness, death and grief. During his career, Munch changed his idiom many times. At first, influenced by Impressionism and Post-impressionism, he turned to a highly personal style and content, increasingly concerned with images of illness and death. In the 1892s, his style developed a ‘Synthetist’ idiom as seen in The Scream (1893) which is regarded as an icon and the portrayal of modern humanity’s spiritual and existential anguish. He painted different versions of it. During the 1890s Munch favoured a shallow pictorial space, and used it in his frequently frontal pictures. His work often included the symbolic portrayal of such themes as misery, sickness, and death. and the poses of his figures in many of his portraits were chosen in order to capture their state of mind and psychological condition. It also lends a monumental, static quality to the paintings. In 1892, the Union of Berlin Artists invited Munch to exhibit at its November exhibition. His paintings invoked bitter controversy at the show, and after one week the exhibition closed. In the 1930s and 1940s, the Nazis labeled his work “degenerate art”, and removed his works from German museums. This deeply hurt the anti-fascist Munch, who had come to feel Germany was his second homeland. In 1908 Munch’s anxiety became acute and he was hospitalized. He returned to Norway in 1909 and died in Oslo in 1944.

Product details

File Size: 17562 KB

Print Length: 80 pages

Sold by: Amazon Digital Services LLC

Language: English

ASIN: B00CR6D0HA

Price: 3.49 USD

How to get the book?

Amazon UK: https://www.amazon.co.uk/Munch-Patrick-Bade-ebook/dp/B00CR6D0HA/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1511162136&sr=1-1&keywords=munch+parkstone

Amazon US: https://www.amazon.com/Munch-Patrick-Bade-ebook/dp/B00CR6D0HA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1511169459&sr=8-3&keywords=munch+parkstone

iTunes: https://itunes.apple.com/gb/book/munch/id598190694?mt=11

Amazon Australia: https://www.amazon.com.au/Munch-Patrick-Bade-ebook/dp/B00CR6D0HA/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1511162311&sr=1-1&keywords=munch+parkstone

Amazon Canada: https://www.amazon.ca/Munch-Patrick-Bade-ebook/dp/B00CR6D0HA/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1511170547&sr=8-6&keywords=munch+parkstone+kindle

Barnes & Noble: https://www.barnesandnoble.com/w/munch-elizabeth-ingles/1114109107

Amazon Italy: https://www.amazon.it/Munch-Patrick-Bade-ebook/dp/B00CR6D0HA/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1511162833&sr=1-2&keywords=munch++parkstone&dpID=61eHftXwZyL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch

Amazon Japan: https://www.amazon.co.jp/Munch-Elisabeth-Ingles-ebook/dp/B00IODLLUS/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1511162880&sr=1-2&keywords=munch+parkstone&dpID=613GCwlDvdL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch

Amazon China: https://www.amazon.cn/Munch-Bade-Patrick/dp/B00CR6D0HA/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1511162933&sr=1-1&keywords=munch+parkstone

Amazon India: https://www.amazon.in/Munch-Elisabeth-Ingles-ebook/dp/B00IODLLUS/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1511162972&sr=1-4&keywords=munch+parkstone

Amazon Mexico: https://www.amazon.com.mx/Munch-Elisabeth-Ingles-ebook/dp/B00IODLLUS/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1511163013&sr=1-1&keywords=munch+parkstone

Amazon Spain: https://www.amazon.es/Munch-Elisabeth-Ingles-ebook/dp/B00IODLLUS/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1511163046&sr=1-2&keywords=munch+parkstone&dpID=613GCwlDvdL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch

Amazon France: https://www.amazon.fr/Munch-Elisabeth-Ingles-ebook/dp/B00IODLLUS/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1511163091&sr=1-3&keywords=munch+parkstone&dpID=613GCwlDvdL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch

Numilog: https://www.numilog.com/246475/Munch.ebook

Youboox: http://catalog.youboox.fr/book/128476-munch

Kobo: https://www.kobo.com/us/en/ebook/munch-9

Dangdang: http://e.dangdang.com/products/1900450317.html

Overdrive: https://www.overdrive.com/media/722364/munch

Scribd: https://www.scribd.com/book/257086383/Munch

阿布扎比卢浮宫:当世界发生碰撞

一说起卢浮宫,我们的头脑中立刻浮现出了非常熟悉的标志性玻璃金字塔。卢浮宫位于巴黎市中心,珍藏着世界上最伟大的艺术作品,是世界上最大的艺术博物馆。2007年,第二座卢浮宫宣布开工。从那时起,它就一直备受关注。

十年之后,尽管多次延误,令人振奋的是,阿布扎比卢浮宫开幕的消息终于问世。 这个博物馆“租用”了“卢浮宫”这个名字30年的使用权,花费了大约3.99亿英镑。

2017年11月8日,法国总统马克龙(Emmanuel Macron)与阿拉伯领导人共同参加了新博物馆的开幕仪式。据消息人士透露,该博物馆将于11月11日向公众开放。

CP0905-na-louvre abu dhabi-03
阿布扎比卢浮宫已经开幕,将于11月11日向公众开放。

这座让人过目难忘的建筑耗资超过10亿英镑,由法国建筑师Jean Nouvel设计。 该结构为浮动圆顶,看起来像一个铝和不锈钢制的蜂窝,洒向博物馆的光线经过过滤,如同置身于棕榈树或露天集市的天然屋顶下。博物馆四面通透,绚丽的白色,让过滤的灯光本身营造出作品的艺术性。 这座建筑物是对摩天大楼的戏剧性的改造,它主宰了天际线,并创造了特别的气氛。 在博物馆内,海风穿过走廊,画廊如同街道。

建筑师Ateliers Jean Nouvel为阿布扎比卢浮宫设计

Louvre Abu Dhabi 2
建筑师Ateliers Jean Nouvel为阿布扎比卢浮宫设计

 

lourve abu dhabi 4
过滤的光线本身就如同艺术品

该博物馆以约5.71亿英镑的价格从法国借来了三百件艺术作品,将为参观者简要介绍人类史和宗教史。展出的作品共有620件,包括了德加,梵高,莫奈和毕加索等的艺术作品。 展出的作品是卢浮宫最珍贵的部分珍藏,分为二十个展厅,共计十二个章节,分享关于联结和文化的理念。其中,极具特色的包括了达芬奇的《费隆妮叶夫人》(La Belle Ferronniere),惠斯勒的母亲的肖像,大卫的《战马上的拿破仑》,公元前六世纪的希腊狮身人面像,贝宁王国的青铜,15世纪的伊斯兰头巾和法国南部教堂上四座雕花的罗马式柱子。

louvre-featured-963x400
在阿布扎比卢浮宫,你可以看到的艺术

室内的布置和艺术作品会逐渐随着时间而改变,这是法国和阿拉伯国家合作的结晶,签署了很多协议,最终确定了建立一个“普世”的博物馆的方案。在博物馆逐步建立永久的艺术基础时,法国的艺术品将在此持续展览。

博物馆中令人印象极为深刻的的是它将有关宗教信仰的东西束之高阁,将世界宗教的艺术并列展示。在穆斯林的葬礼柱和基督教大主教的墓碑旁展示犹太人的葬礼碑,是艺术如何影响世界,从而将文化融合在一起的真实表述。

阿布扎比文化部主席穆罕默德·穆巴拉克在新闻发布会上发表讲话时说:“阿布扎比卢浮宫不仅仅是一个博物馆,它将成为教育、传播国际多样性和世界文化的中心。人类的后代因为像阿布扎比卢浮宫这样的地方而更加美好。”

Louvre-Abu-Dhabi-jean-nouvel-10
“阿布扎比卢浮宫不仅仅是一个博物馆,它将成为教育、传播国际多样性和世界文化的中心。人类的后代因为像阿布扎比卢浮宫这样的地方而更加美好。”

《从法国卢浮宫到阿布扎比:为每个人开放一个博物馆》的展览将​​于2017年12月21日开幕。展览将展出150幅绘画、雕塑和其他艺术品,主要来自卢浮宫博物馆和凡尔赛宫的收藏,主要是18世纪巴黎卢浮宫开放之初的展品。

儿童博物馆举办的第一场题为《旅行的形状与色彩》的展览将展出土耳其陶瓷、18世纪法国装饰花瓶和19世纪德国艺术家保罗·克利(Paul Klee)创作的绘画作品。

如果您想了解有关博物馆的更多信息,或者了解更新的活动,欢迎访问阿布扎比卢浮宫的网站。为了更好地了解伊斯兰艺术,更多阅读请点击:亚马逊当当京东豆瓣

 

Arcimboldo: La Grande “ABBUFFATA”: Une Tradition Italienne D’A à Marc

Exposition: La grande bouffe : peintures comiques dans l’Italie de la Renaissance

Date: Oct 28, 2017 – Mar, 11, 2018

Lieu: The Musée Saint Léger in Soissons, France.

Arcimboldo

(1527 – 1593)

Autoportrait

Fils de l’artiste Biagio Arcimboldo et de Chiara Parisi, Giuseppe Arcimboldo naquit à Milan en 1527. D’ascendance noble, la famille d’Arcimboldo est originaire d’Allemagne du Sud. Certains de ses membres s’installèrent en Lombardie dès le Moyen Âge. On découvrit de très nombreuses variations dans l’orthographe de leur nom : Acimboldi, Arisnbodle, Arcsimbaldo, Arzimbaldo ou Arczimboldo, le suffixe << boldo >> ou << baldo >> dérivant du germanique médiéval. De même, Arcimboldo signait son prénom de diverses manières : Giuseppe, Josephus, Joseph ou Josepho.

Vertumnus, vers 1590. Huile sur bois, 70,5 x 57,5 cm. Château de Skokloster, Skokloster, Suède

Dans son ouvrage Della nobilità di Milano, Paolo Morigia rapporta l’histoire de la famille d’Arcimboldo et confirma, même si les sources restent très incertaines, sa noblesse, en faisant remonter ses origines jusqu’à l’époque de Charlemagne, où un noble nommé Sigfrid Arcimboldo avait servi à la cour de l’empereur. Parmi les seize enfants Arcimboldo, trois furent anoblis et l’un d’entre eux s’installa en Lombardie. C’est ainsi que fut fondée la branche italienne. Pour soutenir ses dires, Morigia déclara que son récit émanait  << directement de M. Giuseppe Arcimboldo, un gentleman digne de foi au mode de vie respectable >>.

Le Printemps, entre 1575 et 1577. Huile sur bois, 84 x 57 cm. Bayerische Staatsgemäldesammlungen , Munich

Toujours dans le même ouvrage, Morigia continua à développer l’histoire de la famille Arcimboldo, mais en se limitant à la branche italienne résidant à Milan. Il déclara que le veuf Guido Antonio Arcimboldo, l’arrière-arrière-grand-père de Giuseppe, avait été élu archevêque de Milan en 1489, succédant à son frère décédé, Giovanni Arcimboldo. Entre 1550 et 1555, Giovanni Angelo Arcimboldo, fils naturel de Guido Antonio, régna en tant qu’archevêque de Milan, conseilla et guida Giuseppe parmi les artistes, les humanistes et les écrivains de la cour milanaise.

À Milan, Arcimboldo fut formé aux arts par son père et des artistes de l’école lombarde tels que Giuseppe Meda (actif à Milan de 1551 à 1559) et Bernardino Campi (1522-1591), un distingué peintre de Crémone.

L’Automne (détail), 1573. Huile sur toile, 77 x 63 cm. Musée du Louvre , Paris

Une certaine fascination artistique et scientifique pour Léonard de Vinci est également perceptible dans son art. En effet son père, Biagio, avait eu la bonne fortune d’être l’ami de Bernardino Luini, un élève de Léonard de Vinci, qui, à la mort de Léonard, hérita de plusieurs cahiers de notes et d’esquisses de son maître. Biagio Arcimboldo les étudia certainement et des années plus tard, enseigna à son fils Giuseppe, le style artistique et scientifique de Léonard.

Le Sommelier (La Cantina) (détail), 1574. Huile sur toile, 87,5 x 66,6 cm
Collection privée, Londres

Les artistes italiens, Biagio, Meda et Campi étaient en contact avec les artistes germaniques travaillant sur des projets destinés à la cathédrale de Milan ou encore créant des tapisseries pour la famille Médicis. D’après les archives de la cathédrale de Milan, Arcimboldo s’établit comme maître en 1549, travaillant avec son père à la peinture et à la conception de cartons pour les vitraux, les portes de l’orgue et le baldaquin de l’autel de la cathédrale. Les vitraux les plus importants, situés dans l’abside, illustrent les Histoires de la vie de sainte Catherine d’Alexandrie. La légende chrétienne se concentre sur le martyre de Catherine, qui refusa de renier sa foi chrétienne pour les dieux païens. La décoration de ces scènes était relativement élaborée, reposant sur une combinaison de motifs classiques (amphores, guirlandes et putti) et de symboles chrétiens (trônes, coquilles de Compostelle et parures de cérémonie).

La Mort de la Vierge, (d’après un carton d’Arcimboldo) (détail), 1561-1562. Tapisserie, 423 x 470 cm.
Cathédrale de Côme , Côme

La conception architecturale et ornementale reflétait l’illusionnisme de l’art et du goût maniériste. Ces formes démontraient également l’influence de Léonard sur Arcimboldo, acquise par le biais de l’art du Milanais Gaudenzio Ferrari (1471-1546), qui travailla lui aussi aux vitraux de la cathédrale. Un document des archives de la cathédrale de Milan, daté de 1556, mentionnait que les cartons d’Arcimboldo pour cette commande furent transposés sur verre par Corrado de Mochis, maître verrier à Cologne. À cette époque, Arcimboldo peignit cinq insignes emblématiques (aujourd’hui perdus) pour Ferdinand, roi de Bohême, futur Ferdinand Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique…

Pour mieux connaître la vie et l’œuvre de Arcimboldo, continuez cette passionnante aventure en cliquant sur: ArcimboldoFondation Louis Vuitton , Amazon UK , Amazon US , Amazon France , numilog , youboox , iTunes , Google , Amazon AustraliaAmazon Canada , Barnes&NobleBaker and Taylor , Amazon Italy , Amazon Japan , Amazon China , Amazon India , Amazon Mexico , Amazon Spain  , Kobo , Scribd , Overdrive , Douban , Dangdang

Arcimboldo: The Great “ABBUFFATA”: An Italian Tradition From A to Marc Ferrari

Exhibition: La grande bouffe : peintures comiques dans l’Italie de la Renaissance

Date: October 28, 2017 – March, 11, 2018

Venue: The Musée Saint Léger in Soissons, France.

Arcimboldo

(1527 – 1593)

Self-portrait, now in National Gallery in Prague , Google Art Project

Son of the artist Biagio Arcimboldo and Chiara Parisi, Giuseppe Arcimboldo was born in Milan in 1527. Of noble descent, Arcimboldo‘s family originated from the south of Germany, with some family members relocating to Lombardy during the Middle Ages.

Numerous variations of the spelling of the family name can be found: Acimboldi, Arisnbodle, Arcsimbaldo, Arzimbaldo, or Arczimboldo; the ‘boldo’ or ‘baldo’ suffix is a mediaeval Germanic derivative. Likewise, Arcimboldo signed his first name in several different ways: Giuseppe, Josephus, Joseph, or Josepho are some of the examples that can be found.

Vertumnus (detail 1), c. 1590. Oil on wood, 70.5 x 57.5 cm. Skokloster Castle , Skokloster

In his work La noblità di Milano (1619), Paulo Morigi charted the history of Arcimboldo‘s family and confirmed his nobility, despite very uncertain sources, by tracing his roots back to the time of Charlemagne, when a nobleman named Sigfrid Arcimboldo served in the court of the Emperor. Out of sixteen Arcimboldo children, three were knighted and one amongst them settled in Lombardy. This is how the Italian branch of the family came to be founded. To support his claims, Morigi declared that his narrative came directly from Giuseppe Arcimboldo, a trustworthy gentleman with a respectable lifestyle.

Spring (detail 1), 1573. Oil on canvas, 76 x 63.5 cm. Musée du Louvre, Paris

Also in La noblità di Milano, Morigi continued to develop the history of the Arcimboldo family, although limiting this to the Italian branch residing in Milan. He stated that the widower Guido Antonio Arcimboldo, Giuseppe’s great-great-grandfather, was elected Archbishop of Milan in 1489, succeeding his deceased brother, Giovanni Arcimboldo. Between 1550 and 1555, Giovanni Angelo Arcimboldo, illegitimate son of Guido Antonio, reigned as Archbishop of Milan. He advised Giuseppe and steered him through the politics of the artists, humanists, and writers of the Milanese Court.

Autumn (detail 1), 1573. Oil on canvas, 77 x 63 cm. Musée du Louvre , Paris

In Milan, Arcimboldo received training from his father in the arts, and also from artists of the Lombard School, such as Giuseppe Meda (active in Milan from 1551 to 1559) and Bernardino Campi (1522-1591), a distinguished painter from Cremona.

A certain artistic and scientific fascination for Leonardo da Vinci has been perceived in Arcimboldo‘s art. In fact, Giuseppe’s father, Biagio, had the good fortune to be friends with Bernardino Luini, a student of Leonardo da Vinci’s, who, after da Vinci’s death, inherited several of his master’s workbooks and sketches. Biagio Arcimboldo certainly studied these and, years later, taught da Vinci’s artistic and scientific style to his son Giuseppe.

The Sommelier (La Cantina), 1574. Oil on canvas, 87.5 x 66.6 cm
Private collection, London

The Italian artists Biagio, Meda, and Campi were in contact with German artists, either working on commissions for the Milan Cathedral or creating tapestries for the Medici family. According to the Milan Cathedral archives, Arcimboldo was established as a master in 1549, working with his father in the painting and creation of sketches for the stained glass windows, organ doors, and canopy of the Cathedral’s altar. The most important stained glass windows, located within the apse, depict the Tales of the Life of Saint Catherine of Alexandria. The Christian legend deals with the martyrdom of Catherine, who refused to renounce her Christian faith for pagan gods. The decoration of these scenes was relatively elaborate, based on a combination of classic themes (amphorae, garlands, and cherubs) and Christian symbols (thrones, scallop shells, and ceremonial ornaments).

Fire, 1566. Oil on wood, 66.5 x 51 cm. Kunsthistorisches Museum , Vienna

The architectural and ornamental concepts reflected the illusion of art and a mannerist taste. These forms also demonstrated Leonardo da Vinci’s influence on Arcimboldo, gained through the art of Milanese artist Gaudenzio Ferrari (1471-1546), who also worked on the Cathedral’s stained glass windows. A document from the archives of the Milan Cathedral, dated 1556, mentions that Arcimboldo‘s sketches for the Cathedral project were transposed onto glass by Corrado de Mochis, a master glazier from Cologne. During this period, Arcimboldo painted five emblematic insignias (today, lost) for Ferdinand, King of Bohemia, later Ferdinand I, Emperor of the Holy Roman Empire of the German Nation.

After the death of his father in 1551, Arcimboldo continued to work in Lombardy until 1558, after which time he undertook travels to Como and Monza. He created sketches of Old and New Testament themes for tapestries for the Como Cathedral. Flemish artists Johannes and Ludwig Karcher (active from 1517-1561), employed by the Gobelins Tapestry Manufactory, created a tapestry from these sketches.

Death of the Virgin (based on a sketch by Arcimboldo) (detail 2), 1561-1562
Tapestry, 423 x 470 cm. Como Cathedral , Como

The names of the weavers appear on a scroll on the tapestry. Arcimboldo created eight scenes, sumptuously embellished with borders festooned with flowers, fruit, scrolls, and classical-style grotesques (grotteschi), such as can be seen in Death of the Virgin. In a private garden, in which the architecture echoes the styles of the Middle Ages and the Renaissance, the Virgin rests in a casket surrounded by the mourning apostles, whilst the Santa Maria della Grazie Church can be seen in the background…

To get a better insight into the life and the work of Rodin, continue this exciting adventure by clicking on: ArcimboldoFondation Louis Vuitton , Amazon UK , Amazon US , iTunes , Google , Amazon AustraliaAmazon Canada , Barnes&NobleBaker and Taylor , Amazon Italy , Amazon Japan , Amazon China , Amazon India , Amazon Mexico , Amazon Spain , Amazon France , numilog , youboox , Kobo , Scribd , Overdrive , Douban , Dangdang

透过乐观的眼睛

#全球展览资讯#展览推荐:《透过乐观的眼睛》。透过乐观的眼睛是一个在南非的摄影师Gideon Mendel的作品展,他利用艺术的力量来为艾滋病毒正名。获奖摄影师Gideon Mendel和加州大学洛杉矶分校教授David Gere在过去十年中一直在创作“透过乐观的眼睛”的参与式摄影项目,艾滋病毒和艾滋病感染者以照片、视频的形式分享故事。 通过乐观的眼睛展览包括了一百多张照片、一系列二维作品和雕塑作品以及真人真事的现场故事讲述。时间:201761-2018228日。地点:Iziko Slave Lodge,南非。了解更多,欢迎点击:https://parkstone.international/2017/10/26/through-positive-eyes/